Disclaimer

Copyright

De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo?s, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Met deze website van Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee willen wij pati?nten, bezoekers, professionals, studenten en overige ge?nteresseerden informatie bieden.

Ondanks dat deze website met zorg en aandacht is samengesteld kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in de website van Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de websites van Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website(s).

Veiligheid

Met de groots mogelijke zorg probeert Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee deze website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht het toch zo zijn, dan heeft Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee geen enkele aansprakelijkheid.

Links

Op de website van het Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee beheerd en Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

E-mail

Door Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail.