afbeelding disclaimer

Disclaimer >> AansprakelijkheidUitsluiting aansprakelijkheid

Met deze website van Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee willen wij pati?nten, bezoekers, professionals, studenten en overige ge?nteresseerden informatie bieden.

Ondanks dat deze website met zorg en aandacht is samengesteld kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in de website van Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de websites van Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website(s).Aansprakelijkheid

Copyright

Veiligheid